استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی یا همان پایه پولی در چند ماه اول، توسط وزیر اقتصاد

رشد نقدینگی از متوسط ۸ ساله فراتر رفت

استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی یا همان پایه پولی در چند ماه اول، توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی) بارها و بارها محور انتقادات نسبت به سیاست‌های اقتصادی گذشته بود.

گزارشي از سخنرانی دكتر مسعود درخشان در دانشگاه امام صادق(ع)

حمله فرهنگی به اقتصاد مقاومتی

مقاومت گام اول و گام بعدي تهاجم است. اقتصاد مقاومتي منفعل نيست، اقتصاد مقاومتي اقتصادي پوياست كه می تواند حمله كند، اوج مقاومت در حمله است. مطالبی که در ادامه می بینیم گزارشی است از سخرانی دکتر مسعود درخشان در دانشگاه امام صادق ع با موضوع اقتصاد مقاوتی و فرهنگ مقابل آن.

نگاهی متفاوت در علت یابی کاستی های نظام آموزشی

فرمالیسم به جان نظام تعلیم و تربیت افتاده است!

سرمایه‌های انسانی، مهم‌ترین‌ دارایی یک ملت است و همه باید از فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی فردی بهره‌مند شوند. نباید به صورت گلخانه‌ای تعداد اندکی تحت حمایت قرار گیرند و خیل عظیمی از استعدادهای نامکشوف در کشتی بحران‌زده مدارس معمولی هدر روند.